You are currently viewing ขั้นตอนการติดตั้ง ShinkoLite อย่างถูกวิธี

ขั้นตอนการติดตั้ง ShinkoLite อย่างถูกวิธี

การติดตั้ง ShinkoLite จำเป็นต้องอ่านคู่มือติดตั้งให้ละเอียด และติดตั้งให้ถูกวิธี เพื่อที่แผ่นจะได้ไม่เกิดความเสียหาย ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้งแบบถูกวิธีและข้อควรระวังก่อนติดตั้งกัน โดยวิธีติดตั้งที่จะอธิบายในบทความนี้ เป็นการติดตั้งสำหรับหลังคากันสาดหรือหลังคาโรงรถแบบทั่วๆ ไปเท่านั้น หากลูกค้าต้องการนำไปติดตั้งแบบอื่นเช่น ติดเป็นผนัง ก็จำเป็นต้องใช้วิธีติดตั้งในแบบอื่นที่เหมาะสมกับรูปแบบงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง

ชินโคไลท์

การติดตั้งแผ่นจำเป็นต้องใช้อุปกณ์ติดตั้งมาตรฐานจาก SCG ซึ่งจะมีดังนี้

 1. ฝาครอบอลูมิเนียม
 2. เฟรมอลูมิเนียม
 3. หัวปิด
 4. แฟลชชิ่ง Z
 5. แผ่นรองยาง EPDM
 6. ยาง EPDM
 7. อลูมิเนียม U
 8. ฝาครอบอลูมิเนียม
หลังคาอะคริลิคชินโคไลท์

ข้อควรระวังก่อนติดตั้งแผ่น

อะคริลิคชินโคไลท์

ก่อนจะทำการติดตั้ง ShinkoLite เราจำเป็นต้องเตรียมโครงสร้างให้ถูกต้องก่อน ซึ่งการเตรียมโครงสร้างจะมีข้อจำกัดบางอย่าง เพื่อที่จะใช้งานหลังคาได้อย่างแข็งแรง ปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง

 1. พื้นที่ที่จะติดต้องเป็นพื้นที่เปิด คือเปิดอย่างน้อย 2 ด้าน
 2. ห้ามติดตั้งในบริเวณที่มีความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส เช่น ใกล้เตาไฟ
 3. ระยะแปต้องไม่เกิน 50 ซม. ส่วนจันทันต้องไม่เกิน 1.392 ม. และด้านบนของแปกับจันทันต้องเรียบเสมอกัน
 4. มีความลาดเอียงอย่างน้อย 5 องศา เพื่อให้หลังคาระบายน้ำได้ดี
 5. เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น 12-14 มม. เผื่อพื้นที่ให้เวลาแผ่นขยายตัว
 6. ระยะยื่นจากผนังห้ามเกิน 3 เมตร
 7. กรณีหลังคายื่นเกิน 6 เมตร ให้ทำโครงสร้างเป็น Step ขั้นบันไดแยกออกจากกัน
โครงสร้างหลังคาอะคริลิค

วิธีการติดตั้งหลังคา ShinkoLite (แบบติดตั้งเป็นหลังคาโรงรถหรือหลังคากันสาด)

เมื่อเตรียมโครงวร้างได้ถูกต้องตามมาตรฐานแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งแผ่น โดยสำหรับลูกค้าที่ต้องการตอดตั้งเองสามารถ ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง เพื่ออ่านวิธีการติดตั้งอย่างละเอียด และทางเราได้ทำวิดีโออธิบายวิธีการติดตั้งเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นไว้

ปัญหาที่พบบ่อยหลังการติดตั้ง

ปัญหาที่พบหลังการติดตั้ง ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดตั้งผิดพลาด ปัญหามักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ 2 สัปดาห์หลังติดตั้ง ซึ่งปัญหาบางอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่เท่านั้น และหากลูกค้าต้องการติดตั้งเอง ทาง SCG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธี ดังนั้นจึงควรระมัดระวังตั้งแต่ในขั้นตอนการติดตั้ง โดยปัญหาที่พบบ่อยมักจะเป็น

1.แผ่นแตก แผ่นร้าว

สาเหตุ : ส่วนมากจะเกิดจาก

 1. สกรูไม่อยู่ในตำแหน่งตรงกลางของรูคว้านที่ใช้ยึดแผ่น เมื่อแผ่นโดนความร้อนจึงขยายตัวจนไปชนกับสกรู จนร้าวหรือแตก
 2. หลังจากเจาะแผ่นเพื่อยึดสกรูใช้ลมเป่าเศษอะคริลิคออกไม่หมด เศษที่เหลือจึงดันกันเมื่อได้รับความร้อนจนทำให้แผ่นแตกเสียหาย

วิธีแก้ไข : ต้องเปลี่ยนแผ่นใหม่เท่านั้น

2.แผ่นโก่งตัวพลิ้วเป็นคลื่น

สาเหตุ : เกิดจากการเว้นช่องว่างระหว่างแผ่นน้อยเกินไป (ควรเว้นช่องว่าง 12-14 มม.) ทำให้เวลาแผ่นขยายตัวจากการโดนความร้อนไม่เพียงพอ แผ่นจึงดันกันเอง

วิธีแก้ไข : ตัดเล็มแผ่นให้มีช่องว่างตรงกับคำแนะนำ ซึ่งหากเจอปัญหานี้ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว เพราะหากทิ้งไว้นานเกินแผ่นจะไม่สามารถคืนรูปร่างเรียบตรงเหมือนเดิมได้และต้องแก้โดยการเปลี่ยนแผ่นใหม่

3.น้ำขังเนื่องจากแผ่นต้องท้องช้าง

สาเหตุ : มักเกิดจาก 2 ปัญหาคือ องศาความลาดเอียงน้อยเกินไป (น้อยกว่า 5 องศา) และเว้นระยะแปห่างเกินไป (แปไม่ควรห่างเกิน 50 ซม.)

วิธีแก้ไข : ปัญหานี้จะไม่สามารถแก้ไขที่แผ่นได้ ต้องกลับไปแก้ไขตั้งแต่โครงสร้าง

สนใจสั่งซื้อ/ติดตั้งแผ่นอะคริลิค ShinkoLite SCG

Bangkok ShinkoLite เรามีจำหน่ายแผ่นชินโคไลท์ทุ่นรุ่น ทั้งรุ่นกันความร้อนและไม่กันความร้อน รวมถึงมีบริการออกแบบและติดตั้งด้วย โดยทีมช่างที่ติดตั้งเป็นทีมช่างที่ผ่านการอบรมโดยตรงกับ SCG ดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าแผ่นจะไม่เกิดปัญหาแตก ร้าว โก่ง ที่เกิดจากการติดตั้งผิดวิธีอย่างแน่นอน หากสนใจติดตั้ง/สั่งซื้อแผ่นกับเรา ติดต่อได้ที่

Tel: 095-515-0600

Line ID: @kunnapab

คิวอาร์โค้ดของบริษัทคุณภาพโฮม